Chuyên gia đàm phán trong việc làm tiếng Nhật

Bạn thường xuyên tiếp xúc đối tác trong việc làm tiếng Nhật? Bạn có cho rằng vai trò của mình rất quan trong? Một cuộc đàm phán thành công sẽ mở đường cho những công việc làm ăn tốt đẹp. Bạn thường chuẩn bị gì trước khi gặp đối tác?

dam-phan-viec-lam-tieng-nhat

Đàm phán đóng vai trò quan trọng trong việc phát triên của công ty

Xác định mục tiêu của cuộc đàm phán việc làm tiếng Nhật sắp diễn ra

Thường thì có 3 dạng đàm phán giữa các công ty việc làm tiếng Nhật:

  • Đàm phán cạnh tranh, với mục đích cạnh tranh giữa 2 công ty.
  • Đàm phán hợp tác, có mục đích tạo mối quan hệ cùng phát triển giữa 2 công ty.
  • Đàm phán giải quyết vấn đề, thường có tính chất giống loại “cạnh tranh”, nhưng mục đích chính là hòa giải, 2 công ty sẽ cùng nhau thống nhất để giải quyết vấn đề phát sinh.

 Nhìn vấn đề từ vị trí của đối tác việc làm tiếng Nhật

Khi bạn đặt mình vào vị trí của đối phương, bạn sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Một góc nhìn mới để có thể nhìn nhận lại ưu và khuyết điểm của mình cũng như đối tác trong công việc tiếng Nhật.

Tìm hiểu và phân tích về đối phương

Đàm phán tại việc làm tiếng Nhật như một trận chiến. “Biết người biết ta” là phương châm hàng đầu. Việc phân tích rõ đối phương, bạn có thể lên sẵn cho mình một danh sách những tình huống sắp diễn ra. Nắm trước được tình hình và hạn chế những phát sinh bất ngờ. Phải cố gắng giữ thế chủ động về phía mình.

Lên kế hoạch cho buổi đàm phán

Sau những phân tích và đánh giá, đã đến lúc bạn tổng kết một chiến lược cho buổi đàm phán cùng đối tác việc làm tiếng Nhật. Về thời gian, địa điểm, tiến trình đàm phán sao cho phù hợp với tính chất của buổi gặp mặt.

Giữ trạng thái tinh thần tốt nhất

Bạn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đối phương cũng là những chuyên gia kinh nghiệm trong việc làm tiếng Nhật. Chắc chắn sẽ có những tình huống bạn không ngờ đến. Do vậy, hãy luôn giữ cho mình một trạng thái tinh thần tốt nhất nhằm đủ bình tĩnh ứng phó với những bất ngờ sắp tới.