chi-can-yeu-cau-di-mua-cam-vi-sep-nay-da-phan-dinh-duoc-ai-se-thang-cap-nguoi-lam-5-nam-hay-ke-lam-6-thang

Chỉ cần yêu cầu đi mua cam, vị sếp này đã phân định được ai sẽ được thăng cấp, người làm 5 năm hay kẻ vào 6 tháng?

Những nhân viên xuất sắc thường được sắp xếp làm ở vị trí quan trọng, trả lương cao và có con đường sự nghiệp rộng mở. Tuy nhiên với nhiều … Continue Reading →