Có nên nghỉ việc để khởi nghiệp

Có nên bỏ việc để theo đuổi đam mê? Hãy dành 5 phút để đọc chia sẽ sau đây trước khi “liều mạng”

Bạn có những đam mê mảnh liệt tuy nhiên không phải lúc nào công việc và đam mê cũng chung đường. Hiện nay, rất nhiều người trẻ từ bỏ công … Continue Reading →